CJ BYGG AB

Vi på CJ BYGG AB är ett rivnings- och saneringsföretag verksamma i Stockholmsregionen. Oss kan du vända dig till för att få hjälp med olika typer av rivnings- och saneringsuppdrag. Vi erbjuder allt från lättrivningar och demonteringar till asbestsanering, PCB-sanering, mögelsanering och miljöinventering. Oavsett vilket av dessa ärenden du behöver hjälp med är du därför varmt välkommen att vända dig till oss. Vi kommer då se till att du får precis den hjälp som du är ute efter!

Vi tar oss an både stora och små uppdrag

För oss på CJ BYGG AB är inga uppdrag för små eller för stora. Oavsett storleken på ditt uppdrag är du därför mer än välkommen att höra av dig till oss. Då ser vi till att du får den service du behöver på snabbast möjliga sätt.

Vi bryr oss om miljön

Vi på CJ BYGG AB är också ett mycket miljövänligt företag som alltid gör allt som står i vår makt för att erbjuda en så miljövänlig service som möjligt. Det gör vi bland annat genom att använda miljövänliga produkter samtidigt som vi försöker begränsa våra utsläpp så mycket vi kan.